นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Posted: admin Date: 2022-05-26 09:29:28
IP: 49.229.121.141
 

1. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สมัครเข้ารับการสรรหา

2. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก

3. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

4. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

5. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจและผู้เกี่ยวข้อง

6. นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้สมัครงาน